HOME > 교회소식 > 교회소식 
2019 중고등부 여름 수련회 프린트   
사무실  Email [2019-07-27 04:09:58]  HIT : 124  

 2019 중고등부 여름수련회


​ 주제: In Spirit and In Truth

• 일시: 8월 28일(수) – 30일(금)        

• 장소: Charis Camp  

• 회비: $80                           

• 문의: 손세종 집사, 이현지(Ellen)

 

     91. 2019 남아프리카 공화국 여름 단기 사역 취소
     89. 2019 교회협의회 체육대회
205 West 10th Avenue. Vancouver B.C. V5Y 1R9 Canada  Tel:604-875-1200  E-Mail:office@vkpc.com
Copyright (c) Vancouver Korean Presbyterian Church. All Right Reserved